TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

welaýatara we şäherara awtobus gatnawlary

Çäklendirmeler bu gezek 15 gün uzaldyldy

Baş Redaktor
Wagtlaýyn çäkledirmeler 15 gün möhlet bilen uzaldyldy. “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň berýän maglumatlaryna görä  2021-nji ýylyň iýun aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, Aşgabat...

Türkmenistanda welaýatara awtobus gatnawlarynda täze möhlet

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň resmi web saýtynda berlen maglumata görä, welaýatara we şäherara awtobus gatnawlaryny wagtlaýyn çäklendirmegiň möhleti 2021-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli uzaldyldy. Agentlik mundan...