TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Watana wepalylyk görkezdi

Uruş gahrymanlarynyň miras goýan mertligi

Ata Watan Eserleri
Gahrymanlarymyzyň saýasynda gülläp ösýän döwletimiz Mähriban Arkadagymyzyň alyp barýan ykdysady syýasy işleri bedew bady bilen öňe barýar. «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgämize laýyklykda zähmetsöýer, gujur-gaýratly,...