TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Watan” gazetiniň edebi-çeper döredijilik bölüminiň redaktory.

Sanly ykdysadyýetiň mümkinçilikleri her birimiziň durmuşymyza uly ýeňillikleri eçilýär

Ata Watan Eserleri
Sanly ykdysadyýetiň mümkinçilikleri hakynda oýlanyp otyrkaň, dünýäňi iň ýakymly duýgular gurşap alýar. Haçanda olar gönüden-göni hut seniň özüňe hem degişli bolan ýagdaýynda olara bolan garaýşyň...