TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Waşington şäheri

ABŞ-da tekjede 1 gamburger 5 ýyl saklandy

Ata Watan Eserleri
ABŞ-ly bir aýal 5 ýyldan soň tekjesinde ýatdan çykaran gamburgerini tapdy. Gamburgeriň satyn alan günündäki ýaly täzeligine meňzeýändigini aýdýan aýal: “Daş ýaly berkdi, men onuň...

Fulbraýt Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek maksatnamasy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy halkara mugallymlara öz dersleri boýunça tejribe toplamak, mugallymçylyk ukyplaryny ýokarlandyrmak we ABŞ barada bilimlerini artdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýän 2023-nji ýyl üçin...