TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Wanda Sykes

2022-nji ýyldaky “Oskar” baýrak gowşurylyş dabarasyndaky alyp baryjylar yglan edildi

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň kinofilm sungat we ylymlar akademiýasy tarapyndan 1929-njy ýyldan bäri berlen we şu ýyl 94-nji gezek eýelerini tapjak “Oskar” baýraklarynyň gowşurylyşynda çykyş etjek alyp baryjylar...