TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Walt Disneý

Taryhda şu gün – 16-njy dekabr

Ata Watan Eserleri
Şu gün 16-njy dekabr, ýylyň 349-nji güni. Geliň, 16-njy dekabrda bolan taryhy wakalar, dünýä inenler we aradan çykanlar barada gysgaça maglumatlar bilen tanyş bolalyň. Taryhy...

Disneý “20 Century Fox” brendi ýapylýar

Ata Watan Eserleri
Amerikan kompaniýasy “Walt Disney” güýmenje pudagynyň iň meşhur atlaryndan biri bolan “20 Century Fox” -ny ýapdy. Bu ädim 85 ýaşly kompaniýa, 20-nji asyr Foksyň ýanwar...

Uolt Disney nädip başardy?

Bir köpük pulsuz, garyp adamdy. Adamlara kömek etmegi halaýardy. Çörek bölejiklerini berip, dost bolan syçanjyklary onuň durmuşyny nädip düýpgöter üýtgedip bildi? Uolt Disneý (Walt Disney)...