TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

waksina

BSGG: garyşyk waksinalary ulanmak howply!

vepa
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy koronowirus pandemiýasyna garşy dürli öndürijiler tarapyndan hödürlenen waksinalary garyşdyryp ulanmagyň howply bolup biljekdigini öňe sürýär. Has takygy, BSGG-niň baş ylmy işgäri...

Koronawirus waksinada ýokary netijelilik

Ata Watan Eserleri
Soňky günlerde koronawirus pandemiýasyna garşy sanjym öndürmekde düýpli üýtgeşmeler bolup geçdi. “BioNTec  we Pfizer” farmasewtiki kompaniýalaryň gaýtadan işläp düzen waksinasy 90% göterim goragy üpjün edendigini...

Waksinalar satyn almak boýunça ylalaşyk gazanyldy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde “Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamynda hlakara guramalary bilen hyzmatdaşlyk” atly mediýa-brifingi geçirildi. Şol brifingiň çäklerinde Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi...

Rus sanjymynyň nobatdaky eksport ugry

Baş Redaktor
“Sputnik V” – bu häzirki wagtda dünýäde dörän pandemiýa garşy Russiýanyň Gamaleýa ylmy-barlag merkezi tarapyndan işlenip düzülen sanjym bolup durýar. Hil taýdan synaglary üstünlikli doly...

Waksina tapylýança, fransuzlar örtükli gezer

Fransiýanyň hökümeti koronowirusa garşy waksina taýýar edilýänçä, ýurtdaky jemgyýetçilik ulaglaryna örtükli (maskaly) münmek barada karar kabul etdi. Bu talap ýurduň raýatlaryna-da, syýahatçylara-da degişlidir. Bu barada...