TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Volkswagen» kompaniýasy

Ýewropada iň köp satylan ulag

2020-nji ýylda Ýewropa sebiti boýunça iň köp satylan ulaglaryň sanawy taýýarlandy. Şol sanawda birinji orny Germaniýanyň “Volkswagen” kompaniýasy eýeledi. Kompaniýanyň “Golf” kysymly ulagynyň geçen ýylky...

Zarýad berýän robotlar dörediler

Soňky döwürlerde elektrikli awtoulag bazary ýokary derejede ösmäge başlady. Käbir ýurtlardaky awtoulag öndürjileri bu pudagy has hem ösdürmek isleýärler. Bularyň biri hem Germaniýanyň “Volkswagen” awtoulag...

“Volkswagen” 3 sany zawodyny ýapar

Baş Redaktor
Nemes awtoulag öndürijisi “Volkswagen” kompaniýasy koronawirus epidemiýasy sebäpli önümçiligi wagtlaýynça togtadýar. Şeýlelikde kompaniýa işçi güýjüni dörtden birini azaldyp, 3 zawody ýapjakdygyny habar berdi. Nemes awtoulag...

“Volkswagen”-iň elektrik ulagy önümçilige goýuldy

“Volkswagen” kompaniýasynyň meşhur “ID” markasy barha giňeýär. Indi bu markanyň 4-nji nesli alyjylara gowşar. Häzirki wagtda kompaniýanyň “ID.4” markaly elektrik awtoulagy “Zwickau” zawodynda önümçilige doly...

“T-Roc Cabriolet” täze nusgada gelýär

vepa
«Volkswagen» kompaniýasynyň «T-Roc Cabriolet» awtoulaglaryny öndürip başlandygyndan, belki, habaryňyz bardyr. Bu awtoulagyň 2020-nji ýylda öndüriljek nusgalary tassyklandy diýlip, dünýä metbugatynda ýazylýar....