TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

VIP

Russiýa bilen BAE bilelikde uçar öndürer

Russiýanyň “Birleşen Howa Korporasiýasy” we Birleşen Arap Emirlikleriniň “Mubadala” gaznasy ýokary derejeli ýolagçy uçaryny döretmek üçin bilelikdäki kärhana döreder. Bu barada Russiýanyň söwda we senagat...

Lebapdaky toplum baýramçylyga taýýar

Ertir ― 23-nji aprelde Lebap atçylyk sport toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralaryň bir bölegi geçiriler. Toplumda eýýäm birnäçe aýdan bäri bu dabaralary ýokary...