TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

v

Sously et

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 500 gram sygyr eti 1 sogan 2/3 sarymsak 1 nahar çemçesi pomidor goýaltmasy 1 çaý çemçesi gara burç 1 çaý çemçesi gyzyl burç...

Adam atlarynyň manysy 05-nji ýanwar

Ata Watan Eserleri
Oglan atlary: Alyhan- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Belent derejeli we hökmürowan ogul’’ diýmek. Alyşir- bu at oglanlara dakylýan at. Manysy ,,Ýolbars, şir’’ diýmek....