TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

uzyn we gysga ýeňli görnüşlerde «Ýeňiş» haryt nyşany bilen halk köpçüligine hödürlenilýär.

“Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

Mary welaýatyň “Ýeňiş” egin-eşik fabrigi täze “Victory” brendini tanyşdyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň resmi interent saýtynda bellenilip geçilýär. Önümçiligi täze ýola goýlan köýnekler...