TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Üzüm dänesiniň peýdalary

Üzüm dänesiniň peýdalary

Adamlar üzümi iň datly miweleriň biri diýip hasaplaýar. Üzüm süýji we kuwwatlylygy ýokary bolan önümdir. Şonuň üçin adam bedenine oňyn täsirini ýetirýän miweleriň biri-de üzümdir....