Tag : Uzak ýoluň argynlygy

SIZDEN GELENLER

Daşa ýazylan ýagşylyk

Iki sany dost çölüň içinde syýahat etmäge çykýarlar. Syýahatyň dowamynda dostlar özarasynda jedelleşýär we biri beýlekisiniň ýaňagyna şarpyk çalýar. Gyzma dostunyň bu hereketi ýüregini ynjytsa-da,...