Tag : üstünlik gazanmagyň ýollary

ATAWATAN ESERLERİJEMGYÝET

“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň ýeňijisi türkmen metbugatynda

Dr.Döwran Orazgylyjov
Ýaňy-ýakynda «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň «www. atavatan-turkmenistan. com» saýty tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli yglan edilen «Ata Watan eserleri» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleri...

Daňdan 6-da oýanmak üçin 6 sebäp

Ata Watan Eserleri
«Ir turan işinden dynar» diýmegi halaýarys, ýöne ir turmagy halaýarysmy? «Hawa» diýip jogap bermek kyn. Daňdan ― ukynyň iň süýji wagty. Emma endik edinseň, ukynyň...