TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Useýin Bolt

Ýaşajyk Useýin Bolt ýetişip gelýär

vepa
Ýeňil atletikanyň öňde-soňra görlen ussatlarynyň iň beýigi, dünýä rekordlarynyň ençemesiniň eýesi ýamaýkaly türgen Useýin Boltuň geçen ýyl karýerasyny tamamlandygy okyjylarymyzyň ýadyndadyr. Dünýäniň iň ýyndam adamynyň...