TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

uruş weteranlary

Türkmenistanda uruş weteranlaryna sowgatlar gowşurylýar

Türkmenistanda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş gününiň şanyna bagyşlanan dabaralaryň çäginde uruş weteranlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşurylyp başlandy. BU barada «Türkmenistan»...

«Azercell» weteranlara azyk paýlady

Ata Watan Eserleri
Azerbaýjanyň «Azercell Telecom» kompaniýasy Ýeňiş gününde ýurtdaky weteranlara haýyr-sahawat işlerini alyp bardy ― diýip, «Turan» habarlar agentligi ýazýar. Has takygy, kompaniýa Ýer ýüzünde Beýik Ýeňşiň...

Tebigy betbagtçylyk zerarly Özbegistanyň halkyna çuňňur duýgudaşlyk

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki ýurduň Baştutanlary birek-birege ýagşy arzuwlary aýdyp, telefon...