TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ursula fon der Lýaýen

Bütindünýä Söwda Guramasynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG) Ženewadaky Baş geňeşligi Nigeriýanyň wekili Ngozi Okonjo-Iwealyň  guramanyň başlygy wezipesine bellenmegini tassyklady. Nigeriýanyň ozalky maliýe ministri 1-nji martda işe başlar. Täze...

Ýewropa Bileleşigi ýene-de bir sanjymy bellige aldy

Ata Watan Eserleri
Ýewropa Komissiýasy britan-şwesiýa derman kärhanasy tarapyndan öndürilýän “AstraZeneca” atly koronawirus keseline garşy sanjymy,Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynda ulanylmagyny tassyklady. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň ýolbaşçysy Ursula fon der...

Iň pes aýlyk hakyny girizmek teklip edildi

Ata Watan Eserleri
Täze görnüşli koronawirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Bileleşiginiň düzümine görýän ýurtlaryň jemi içerki önümindäki pese gaçyş şu ýylyň ikinji çärýeginde 12 göterime deň boldy. Ýewropa Komissiýasynyň...

Ýewropa Saglyk Bileleşigi başlangyjy

Ata Watan Eserleri
Ýewropa Bileleşigi 2021-nji ýylda saglygy goraýyş boýunça bütindünýä sammitini Italiýada geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň ýolbaşçysy Ursula fon der Lýaýen habar berdi. Ol bu...