TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ürkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasy

Eýran bilen syýasy geňeşmeler : COVID-19 ýokanjynyň ýaýramagyna garşy göreş

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde wideokonferensiýa görnüşinde syýasy geňeşmeler geçirildi. Ikitraraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk hem ösdürilmegine...