TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

UN

Towukly soltan kebaby

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 2 sany ýaýylan hamyr 400 gram towuk döşi 400 gram towuk eti 1 sany sogan 2 nahar çemçesi pomidor pastasy (1 nahar çemçesi...

Almaly tort

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 3 sany ýumurtga 1,5 bulgur şeker tozy 3 bulgur ýag 1 çaý çemçesi darçyn 1 sany wanilin 1 sany gabartma tozy 2 bulgur...

Wermişel çorbasy

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 1 sany käşir 1 diş sarymsak 4 nahar çemçesi gatyk Ýarty limonyň suwy 2 nahar çemçesi un 3 bulgur towuk ýa-da etiň suwy...

Hamyrmaýasyz gözleme

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: Hamyry üçin: 2 bulgur suw 3 nahar çemçesi ýag 1 çaý çemçesi duz 3.5 bulgur un Içi üçin: 300 gram ysmanak 1 sany...

Towuk çorbasy

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 1 sany towuk budy 1 sany sogan 1 çaý çemçesi duz 6 bulgur suw 1 nahar çemçesi mesge 1 nahar çemçesi un 1...

Almaly köke

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 3 bulgur (250ml) un Otag temperaturasynda 250 gram mesge ýa-da margarin 1 nahar çemçesi gatyk 1 çaý çemçesi hamyr tozy Gyrgyçdan geçirilen 1...

Ýaýla çorbasy

Ata Watan Eserleri
Ýaýla çorbasy üçin gerekli önümler: 2 suw bulgury gatyk 2 nahar çemçesi mesge 1.5 nahar çemçesi un 2 çaý çemçesi duz 2 nahar çemçesi limon...

Saçda pizza

Ata Watan Eserleri
Mähriban okyjylar, men size bu gezek gysga wagtyň dowamynda saçda pizza taýýarlamagy öwretmekçi. Munuň üçin gerekli önümler: 2 sany ýumurtga 2 nahar çemçe uýadylan gaýmak...