TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

umumy ýaşaýyş jaýlary

Açyk gapylar: Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi 2021-nji ýylyň 15-nji maýynda sagat 13:00-da orta mekdepleriň okuwçylaryny, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we mekdebe okuwa...

Garward uniwersiteti: Ähli sapaklar onlaýn

ABŞ-da ýerleşýän Garward uniwersiteti geljek ýyl ähli okuw sapaklaryny onlaýn ýagdaýda geçirjekdigini habar berdi. Garward uniwersiteti indiki okuw ýylynda ähli sapaklaryň internet arkaly onlaýn ýagdaýda...

Paýtagtymyzda täze taslamalar :15 gatly ýaşaýyş jaýlar

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkiminiň haýyşy bilen paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy hem-de ony mundan beýläk-de binagärlik we düzümleýin taýdan...