TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

uly mugallym

Daşary ýurt dillerini öwretmegiň  ähmiýeti

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen ykdysady we medeni-durmuş ulgamlarynda uly üstünlikler gazanylýar. Döwlet we jemgyýetçilik gurluşyny, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny, şol sanda milli...