TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ulag­lar­da gat­naw­la­ry gu­ra­mak we he­re­ke­ti do­lan­dyr­mak.

Talyp-2022:Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi  2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýär:...

Talyp-2022:Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmendemirýollary» agentliginiň Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Ulag­lar­da gat­naw­la­ry gu­ra­mak we he­re­ke­ti do­lan­dyr­mak. Köp ka­nal­ly te­le­kom­mu­ni­ka­siýa ul­gam­la­ry. Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa ul­gam­lary­nyň mag­lu­mat...