TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ulag-üstaşyr geçelgeleri

Türkmenistanyň bilen IRU-nyň hyzmatdaşlygy pugtalandyrylýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) Baş sekretary Umberto de Pretto bilen wideo ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi. Işjeň ýagdaýda geçirilen...

Türkmenistanyň ministri Hindistanyň ilçisi bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedowyň Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Widhu Peethambaran Nair bilen duşuşygy geçirildi. Onlaýn tertipde...

Türkmenistan bilen Gazagystan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürer

“Turkmendemiryollary” agentliginiň edara binasynda “Gazagystan demir ýoly Milli kompaniýasynyň” Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysynyň hem-de Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisiniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk arkaly...