TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Uky diýilýän täsinlik

Uky diýilýän täsinlik

Ata Watan Eserleri
Biz ukynyň nämedigini bilýäris, emma ukynyň nämä sebäp bolýandygyny anyk bilemizok. Uky – bu dynç ýagdaýy, ýagny huşsyz dynçdyr. Haçan-da biz uklanymyzda, biziň bedenimiz gündelik...