TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ukrainanyň Saglygy goraýyş ministrligi

Dünýä adaty durmuşa dolanýar (27-nji maý)  

— Serbiýada soňky iki aýyň içinde ilkinji gezek koronowirus bilen kesellän ýekeje adam hem hasaba alynmady. — Ispaniýanyň Ibisa adalaryndaky ýüzüş howuzlary boşap galdy. Tebigatyň...

Ukrainada futbol çempionaty başlaýar

Ukrainanyň Saglygy goraýyş ministrligi 30-njy maýdan başlap, ýurduň “Premýer liga” milli futbol çempionatyny hem-de Kubogynyň futbol duşuşyklaryny geçirmäge rugsat berdi. Bu barada, Ukraina Futbol federasiýasynyň...