TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ugur ýene Aýa tarap

Ugur ýene Aýa tarap

Başynda dünýäniň iň baý adamlarynyň biri bolan Ilon Mask duran «SpaceX» kompaniýasy öz astronawtlarynyň bir toparyny Aýa ugradar. «Bu uçuş biziň Aýa gaýdyp barmagymyzda möhüm...