TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

uglewodlar

Süýt we süýt önümleriniň peýdalary

Ata Watan Eserleri
Saglygyňy gorap saklamagyň iň möhüm şertleriniň biri hem dogry iýmitlenmekdir. Dogry iýmitlenmek immuniteti pugtalandyrýar. Dürli keselleriň öňüni almaga sagdyn we uzak ýaşamaga ýardam edýär.  Dogry...

Türkmen garpyzlary — bakjamyzyň baş nygmaty

Garpyz has irki döwürlerden bäri halk tebipçiliginde saglygy berkitmek, kesel bejermek maksady bilen ulanylyp gelnipdir. Onuň watany Afrika hasaplanylýar. Ol ýerde gar­pyz ýabany ösüpdir. Ýewropa...