TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

uglerod

“Mersedes-Benz” täze elektrik modelini hödürledi: bir zarýadda 1000 kilometre çenli aralyk

Ata Watan Eserleri
Uzak wagtlap açyk wizuallary we maglumatlary paýlaşýan “Mersedes-Benz EQXX” ahyrsoňy resmi taýdan tanyşdyryldy. Nemes öndürijisi tarapyndan “Mersedesiň iň ökde ulagy” hökmünde satuwa çykarylan bu model...

Reňkler dünýäsi üçin täze açyş

Ýsraýylyň Tel-Awiw şäherindäki uniwersitetiniň alymlary tarapyndan işlenip düzülen täze tehnologiýa, adaty kameralaryň we adamyň gözüniň kesgitläp bilmeýän reňklerini anyklap biler. Tehnologiýa tebigatda bar, ýöne göze...

Iň uly ýelken gämi

Şwesiýanyň taslama kompaniýasy “Oceanbird” atly ýel bilen işleýän ýük gämisini tanyşdyrdy. Bu gäminiň beýleki deňiz gämilerinden tapawutlylygy uglerod zyňyndylaryny 90% göterim azaldyp bilmegidir. Dünýäde iň...