TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

TV 8» teleýaýlymy

TV 8 satylýarmy?

vepa
Türkiýeli Ajun Ylyjalynyň ýolbaşçylygyndaky «TV 8» teleýaýlymyny köpiňiz bilýän bolsaňyz gerek. Meşhur media işewüriniň başda durmagynda täsirli gepleşikler bilen muşdaklaryny artdyran ýaýlymyň satylýandygy baradaky käbir...