TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

TüTürkmenhimiýa» döwlet konserni

Türkmenistan:Resmi habarlar

vepa
Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň pudagara algy-bergilerini hasaplaşmak we olaryň maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara...