TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

tutlusyk

Döwletjan “Bellator”-da özüniň ilkinji tutluşygyna çykýar

Ýurdumyzyň başa-baş söweş sungatyň janköýerlerine gyzykly tutluşyk garaşýar. “Bellator 257” garyşyk söweş ýaryşy 16-njy aprelden 17-nji aprele geçilýän gijede ABŞ-da geçiriler. Bilişimiz ýaly, biziň ildeşimiz...

Konor Makgregor – Dastin Porýe tutluşygy

Ata Watan Eserleri
24-nji ýanwardan 25-nji ýanwara geçilýän gijede Abu-Dabi şäheriniň ýörite Söweş adasynda “UFC 257” atly ençeme söweş tutluşyklary geçiriler. Merkezi tutluşykda Konor Makgregor bilen Dastin Porýe...

Habib ýylyň dünýä sport ýyldyzy saýlandy

Ata Watan Eserleri
Taryhda adyny altyn harplary bilen ýazdyran dünýä belli UFC guramasynyň russiýaly söweşjisi Habib Nurmagomedow, “BBC Sports Personality” tarapyndan ýylyň dünýä sport ýyldyzy diýip saýlanyldy. 32...

Habib mundan beýläk tutluşyk geçirmez

Ata Watan Eserleri
Köp sanly sport muşdaklarynyň söýgüsini gazanan Russiýanyň dagystanly çempiony Habib Nurmagomedow sportuň başa baş göreş ugrundaky karýerasyny tamamlajakdygyny mälim etdi. Ol muny özüniň iň soňky...

Habib Nurmagomedowyň çempionlyk ýeňşi

Ýeňil agramda UFC ýaryşynyň çempiony hasaplanýan Russiýanyň dagystanly türgeni Habib Nurmagomedow amerikaly garşydaşy Jastin Getžini ýeňdi. Şeýlelikde Habib UFC çempionlyk derejesini gorap, ol sport durmuşyny...