TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Tut agajynyň miwesi

Tut agajynyň miwesi – tudananyň peýdasy

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda saz gurallary ýasamakda, ýüpek gurçugyny iýmitlendirmekde, daşky gurşawy gorap saklamakda iň bir ähmiýetli bolan köpýyllyk agaçlaryň biri tut agajydyr. Bu agajyň ata watany...