TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Türkmennebit” döwlet konserniniň “Nebitgazburawlaýyş” trestiniň Aragatnaşyk müdirliginiň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Nebitçiler medeniýet köşgüniň

Halypa ýolunyň dowamy: Döwletmämmet Gurbanow

Baş Redaktor
  Halkymyzyň aýdym-saz sungatynyň özeni — türkmen halk aýdymlaryny ussatlyk bilen ýerine ýetiren halypalaryň ýoluny dowam edýän zehinli bagşylaryň joşgunly owazlary, bagtyýarlyk döwrümizde belentden ýaňlanýar....