TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmennebit» döwlet konserni

Sanly ulgam: Nebitgaz pudagynda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça alnyp barylýar işler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen tassyklanan, Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek babatda ýurdumyzyň ähli pudaklary bilen bir hatarda nebitgaz pudagynda...

Hytaý Türkmenistana buraw turbalaryny iberer

Türkmenistanyň “Türkmennebit” döwlet konserni buraw turbalarynyň nobatdaky tapgyryny satyn almagy meýilleşdirýär. Bu barada Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragataşyk arkaly mejlisinde degişli Karara gol çekdi....

Şu ýyl nebitli guýularyň 37-si gazyldy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň önümçilik düzümleri häzirki wagtda günbatar sebitiň çäklerindäki nebit-gazly ýataklarda şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ulanyş maksatly guýularyň jemi 37-siniň gazuw işleri...

Nebıt-gaz ýataklarynyň önümçiligi ýokarlandyrylýar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanda nebitiň we gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak köp babatda ýataklaryň önümliligini ýokarlandyrmagyň, olary işläp geçmegiň netijeli tehnologiýalaryny we usullaryny ulanmagyň hasabyna üpjün edilýär. Bu ulgamda,...