TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Turkmennebit

Türkmen alymlary ýokary çuňluga çydamly ştangaly nasosy oýlap tapdylar

«Türkmennebit» döwlet konserni boýunça soňky wagtlar ýokary çuňlukdaky guýular gazylyp, olardan önüm alynmaga başlandy ― diýip, «Balkan» gazeti habar berýär. Ştangaly nasoslaryň ulanyş çuňlugy 2500...

Ministrler Kabinetiniň mejlisi:35 milliard amerikan dollaryna barabar gurluşyklar

vepa
Döwlet Baştutanymyz düýn geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýüzlenip, şu ýylyň iki aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijeleri ýurdumyzyň öz depginli...