TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenlerde sport sallançakdan başlanýar

Sallançakdan soňky ilkinji hereket

Dr. Berdi Saryyew
Sallançakdan alnyp, ýüzin ýatyrylan çagajygyň ilkinji hereketlerinden biri-de emeklemek ýa-da emedeklemek hereketidir. Bu herekete çaganyň elleri, döşi, garny we aýaklarynyň dyzlary işjeň gatnaşýar. Netijede çagajyk...

Sallançak we onuň şekil nusgalary hakynda

Dr. Berdi Saryyew
Eýsem, sallançagyň şekili nireden alyndyka? Türkmen eneleri geçmişde sallançagy şekil taýdan nämä meňzedip ýasadylarka? Dogrusy, biziň elimizde bu soraga kanagatlanarly jogap berip biljek anyk maglumatlarymyz...

Türkmenlerde Sport Sallançakdan Başlanýar

Dr. Berdi Saryyew
Türkmenleri ýakyndan tanamaýan adamlar ýa-da türkmen durmuşyna näbeletler üçin ylmy çykyşymyzyň bu bölümine berlen at gaty geň bolup biler. Emma Türkmenistanda doglup, türkmenleriň arasynda ýaşap,...