TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenitanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasy

Ýaşlar ýurduň geljegi : Baýragyň gutly bolsun!

Baş Redaktor
Türkmenistan Watanymyzda  ýaşlaryň alýan bilimlerini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, bäsleşikler gurnalýar. Şol bäsleşiklere ýaş talyplar şonuň bilen bir hatarda ussat ýaş zehinli mugallymlar şeýle hem,...