TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň ýygyndy topary saýlama tapgyrynda “E” toparçada çykyş eder.

Aziýanyň Kubogy-2023: Türkmenistanyň ýygyndysynyň duşuşyklarynyň senesi

Ata Watan Eserleri
Aziýanyň Kubogy-2023-iň saýlama tapgyrynyň geçiş tertibi mälim boldy. Bilşiňiz ýaly, Türkmenistanyň ýygyndy topary saýlama tapgyrynda “E” toparçada çykyş eder. Milli ýygyndymyzyň toparçadaky garşydaşlarynyň Bahreýniň, Malaýziýanyň...