TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygy

Türkmenistan YHÖG-nyň sebit duşuşygyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 10-njy iýunynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň (YHÖG) Merkezi Aziýa ýurtlarynda hususy pudagyň dikeldilmegine ýardam bermeklige bagyşlanan sebitleýin duşuşyk geçirildi. Ministrler derejesinde geçirilen...

COVID-19 pandemiýasyna garşy halkara hyzmatdaşlyk

Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini...