TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin Ýol kartasy tassyklanyldy.

Türkmenistanyň wodorod energiýasy boýunça “ýol kartasy” tassyklandy

“Türkmenistanyň daşary ykdysady işini ösdürmegiň 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda” we “Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda” bellenen wezipeleri üstünlikli...