TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň wekiliýeti

Lawrow: türkmen talyplaryna ähli mümkinçilikler dörediler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hem-de wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna amala aşyrýan saparynyň çäklerinde Russiýa Federasiýasynyň daşary...

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa sapary

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine şu ýylyň 30-njy marty-2-nji apreli arasynda boljak iş saparyna görülýän taýýarlyk barada...

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystanda saparda bolýar

Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynda iş saparynda bolýar. Bu barada hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň wideoaragatnaşyk arkaly 2021-nji ýyldaky ilkinji mejlisinde degişli Buýruga gol çekdi. Şol...