TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň we Türkiýäniň Prezidenti bilelikdäki beýanata gol çekdi. Şeýle hem iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň wekilleri birnäçe ylalaşyklara gol çekdiler.