TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň we Russiýanyň döwlet

Türkmenistanyň we Russiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Ata Watan Eserleri
Türkmen paýtagtynda Türkmenistana iş sapary bilen gelen Sankt-Peterburg şäheriniň Daşary aragatnaşyklar komitetiniň başlygy Ý.Grigorýewiň ýolbaşçylygyndaky Russiýa Federasiýasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň...