TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň ýygnagy

Owganystanyň Söwda we maýa goýum edarasynyň başlygynyň Aşgabada sapary

2023-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň ýygnagy geçirildi. Türkmen tarapyna Söwda-senagat edarasynyň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýolbaşçylary...