TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň we Moldowa Respublikasynyň Prezidentleri arasynda duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň we Moldowa Respublikasynyň Prezidentleri arasynda duşuşyk geçirildi

vepa
2019-njy ýylyň 10-njy oktýabrynda Moldowa Respublikasynyň Prezidenti I.N.Dodonyň baştutanlygynda bu ýurduň wekiliýeti Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi....