TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň uglewodorod serişdeleri

Bäsleşik: gazhimiýa zawodyny gurmak boýunça

“Türkmenistanyň uglewodorod serişdeleri” hakyndaky kanunyna laýyklykda önümçiligi bölmek şerti bilen “Türkmengaz” Döwlet konserni kesgitleýän toparyň adyndan Daşoguz welaýatynda poliwinil asetat önümçilik gaz himiýa zawodynyň taslamasyny...