TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy

Samsunda medeni çäre : Garaşsyzlyk baýramy

Baş Redaktor
Türkiýäniň Samsun şäheriniň “Ondokuz Maý” Uniwersitetinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli medeni çäre geçirildi. Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy tarapyndan berilen maglumata görä, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly...

Türkiýäniň Kyrykkale uniwersitetinde Türkmenistan maslahaty

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy  we 2020-nji Türkmenistan Bitaraplygyň Mekany ýyly mynasybetli, Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy tarapyndan 2020-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary we...