Tag : Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy

PEÝDALY MASLAHAT

Stambulda Konsullyk hyzmatlaryny onlaýn almak

Baş Redaktor
Mälim bolşy ýaly, dünýäde ýiti öýken sowuklama keselini döredýän ýokanç kesel bolan COVID-19 koronawirusynyň ýaýramagy sebäpli, 2020-nji ýylyň 18-nji martyndan başlap Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş...
PEÝDALY MASLAHAT

Türkmenistana dolanyp barmak üçin Şahadatnama almak

Baş Redaktor
Türkiýede bolýan Pasportyny ýitiren Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnama almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy we doldurmaly resminamalaryň nusgasy Stambul şäherindäki Türkmenistanyň Baş konsullygynyň...
JEMGYÝET

Türkiýede Ýaşaýan Türkmenistanyň Raýatlarynyň Dykgatyna!

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygynyň (Stambul ş.) resmi web saýtynda “Türkiýe Respublikasynyň çäginde okaýan we dürli sebäpler bilen ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň Dykgatyna!” ady bilen bildiriş...