TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi I.Amanlyýew

Türkiýede Magtymguly Pyraga bagyşlanan dabara geçirildi

Türkmenistanyň beýik akyldary Magtymguly Pyraga bagyşlanan dabara Türkiýe Respublikasynyň Ýozgat welaýatynda geçirildi. Ýozgat häkimliginiň Çapanogly Kentpark seýilgähinde ýerleşýän Magtymguly Pyragynyň heýkeline gül desseleri goýuldy. Gül...