TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň öwreniji mugallymy.

«Akylly şäher» we sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Ata Watan Eserleri
Ylmyň depginli ösýän we tehnologiýalaryň günsaýyn kämilleşýän zamanasynda «akylly şäher» konsepsiýasy bütin dünýäde ululy-kiçili şäherleriň ýüzlerçesi tarapyndan durmuşa geçirilýär. «Akylly şäher» düşünjesi dürli çeşmelerde dürliçe...